Budowa ogrodzenia z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani informowania tego faktu do urzędu poza szczególnymi przypadkami.

Balustrady z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachety PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, jak zamierzane plotki z Winylu na plot i furtkę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku jak proponowane ogrodzenie z Winylu na plot i bramę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s